همایش
محورهای کنفرانس :
• طراحی و معماری بناهای درمانی
• مدیریت تاسیسات بیمارستانی با رویکرد مصرف بهینه انرژی
• مدیریت تجهیزات پزشکی با رویکرد مصرف بهینه انرژی
• محیط زیست و انرژی های نوین
• مدیریت و ممیزی انرژی در بیمارستان
• اقتصاد انرژی در بیمارستان
اهداف کنفرانس :
• تقویت فرهنگ، دانش و رفتار بهینه سازی مصرف انرژی در بیمارستان ها
• آشنایی مدیران با فناوری های نوین در مدیریت انرژی
• ترویج روش های خلاقانه در کاهش هزینه های مصرف انرژی
30 بهمن و اول اسفند ماه 1389
هتل المپیک تهران

• انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران

• شركت بهين پويان هوتن

نخستین کنفرانس از سلسله کنفرانس ها و نمایشگاه های مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی درمانی با محوریت بیمارستان ها در تاریخ 30 بهمن و اول اسفند 1389 در هتل المپیک تهران برگزار گردید. در این کنفرانس دو روزه 450 نفر از اساتید، مدیران، کارشناسان و دانشجویان بخش بهداشت و درمان و علاقمندان به موضوع مدیریت مصرف انرژی گردهم آمدند و به بررسی آخرین پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمینه موضوع گردهمایی پرداختند. این کنفرانس بصورت ارائه سخنرانی توسط اساتید و برگزاری کارگاه های آموزشی جنبی بوده و برنامه کنفرانس آتی در سال 90 بصورت فراخوان مقاله نیز طرح ریزی و مطرح گردید. به نظر می رسد با فرهنگ سازی و آشنایی مدیران بخش سلامت با نتایج و روش های اثربخش مصرف انرژی، ارائه طرح های کاربردی و ارتباط بیشتر گروه های تخصصی مهندسی با بیمارستان ها می توان به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه های جاری بیمارستان دست یافت.
.:: میزبانی شده توسط Cnf.ir سرویس رایگان آرشیو همایشها       .:: نیرو گرفته توسط Bahamayesh.com پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور