همایش
ساختار سازمانی کنفرانس

• رئیس کنفرانس : دکتر محمدرضا واعظ مهدوی(رئیس هیئت مدیره انجمن اقتصاد بهداشت ایران)
• شورای سیاستگذاری(به ترتیب حروف الفباء) : دکتر سعید آصف زاده، دکتر علیمحمد احمدی، دکتر سید حسن امامی رضوی، دکتر حمید پوراصغری، دکتر شهرام توفیقی، مهندس سید ابراهیم حسینی مهربان، دکتر حمید رواقی، دکتر علیرضا زالی، دکتر مهدی گلمکانی، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی.
• دبیر علمی کنفرانس : پروفسور مهرداد عابدی
• اعضاء کمیته علمی : دکتر علیمحمد احمدی، دکتر شهرام توفیقی، دکتر منصور جدیدی، دکتر حمید رواقی، دکتر غلامحسین ریاحی، دکتر مهدی علیرضایی، دکتر حمید کشوری.
• مدیر کنفرانس : دکتر جهان آرا ممی خانی
• دبیرخانه کنفرانس : مهسا صفی زاده، سوادا مارکاریان، زهرا سادات حسینی مهربان، انسیه حاج صمدی، جمیل صادقی فر و کمیته دانشجویی انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران
.:: میزبانی شده توسط Cnf.ir سرویس رایگان آرشیو همایشها       .:: نیرو گرفته توسط Bahamayesh.com پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور