همایش
حامیان کنفرانس

• معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
• دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
• سازمان نظام پزشکی ایران
• سازمان بهره وری انرژی
• دانشگاه صنعتي اميركبير
• پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
• اداره كل سلامت شهرداري استان تهران
• مركز رشد دانشگاه علوم پزشكي تهران
• سازمان بهینه سازی مصرف سوخت
• انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی تهران
• شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات
• نشریه عصر پزشکی
• شرکت صبا نیرو
• شرکت AFNOR
• شركت كارينا پرتو تجهيز
• شركت کاسپین
• شرکت آریان بهسا
.:: میزبانی شده توسط Cnf.ir سرویس رایگان آرشیو همایشها       .:: نیرو گرفته توسط Bahamayesh.com پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور